Астроцитомът е най-често срещаният мозъчен тумор

Астроцитомът е най-често срещаният първичен мозъчен тумор. Източникът са астроцитните клетки, звездообразни, от които произлиза името му. Това е вид глиом - неоплазма, излъчвана от глията (рамката, която поддържа мозъчната тъкан).

Честотата на астроцитома на мозъка е около 5 души на 100 хиляди население.

Причини за развитие

Повечето случаи на това заболяване са спорадични, не се дължат на генетични фактори и етиологията на тяхното възникване не е точно определена..

Единственият повече или по-малко доказан онкогенен фактор е радиоактивното лъчение. Това се потвърждава от високия процент мозъчни новообразувания при деца, подложени на лъчева терапия за левкемия..

В 5% от случаите астроцитомите се определят генетично. Те се срещат при хора с наследствени синдроми като неврофиброматоза, болест на Туркот, синдром на Ли-Фраумен.

Останалите причини са недостатъчно доказани. Досега само по презумпция са изразени мнения за влиянието на неблагоприятните фактори на околната среда, тютюнопушенето, електромагнитното излъчване и др..

класификация

За разлика от основната градация по етапи, приета в онкологията, мозъчните новообразувания се разделят по степен на злокачествено заболяване (степен на СЗО) и темпове на растеж в 4 групи. I-II се отнасят за доброкачествени, а III-IV за злокачествени мозъчни тумори.

Опростена хистологична класификация на астроцитомите изглежда така:

 • Пилоцитна (I ст.).
 • Субепендимарова гигантска клетка (Ist).
 • Дифуз (II чл.).
 • Анапластичен (IIIst).
 • Глиобластом (IVst).

Пилоцитен астроцитом - среща се по-често при деца и млади хора, разположен главно в задната черепна ямка (мозъчен мозък, мозъчен ствол), хипоталамус, очен тракт. Характеризира се с бавна прогресия, отделяне от здрава тъкан, самостабилизиране на растежа, рядко злокачествено. В 80% от случаите след хирургично лечение настъпва пълно възстановяване..

Субепендимарният гигантски клетъчен астроцитом е доброкачествен, бавно нарастващ и често асимптоматичен. По-често се среща при мъжете, обикновено се намира в четвъртата или страничната камера на мозъка.

Дифузният астроцитом се открива главно при млади хора (30-35 години). Развива се във фронталната, темпоралната и островната зона. По-често от другите се проявява чрез епилептични атаки. В 70% от случаите дифузният астроцитом може да се изражда в злокачествена форма. Хистологични опции: фибрилярна, хемистоцитна, протоплазмена (много рядко).

Анапластичният астроцитом се среща по-често на възраст 40-50 години. Това е злокачествена, инфилтративно нарастваща неоплазма с лоша прогноза. Разположен главно в полукълба на главния мозък.

Глиобластомът е най-разпространеният и най-злокачествен мозъчен тумор (степен на СЗО IV). Характеризира се с агресивен инфилтративен растеж, неограничен от околните тъкани, почти 100% рецидив дори по време на лечението. Глиобластомът се появява главно след 50 години (първичен, върху непроменена мозъчна тъкан). Вторичната HD, която възниква от астроцитом с по-нисък клас, може да се появи в по-млада възраст. Глиобластомите се делят на: гигантски клетки и глиосаркоми.

Във връзка с бързото развитие на молекулярната биология е натрупано голямо количество изследвания върху генетичните мутации в клетките на мозъчните тумори. Оказа се, че наличието на определени промени значително влияе върху хода и прогнозата със същите хистологични видове астроцитоми..

През 2016 г. беше приета нова класификация на тумори на ЦНС. Така например, дифузни, анапластични астроцитоми и глиобластоми в него са представени от подтипове с и без мутация в IDH гена. Наличието на генетична патология в гена на IDH е предсказуемо положителен маркер, което означава, че туморът ще реагира по-ефективно на химиотерапия.

Клинична картина

Всяка неоплазма в мозъка има подобни симптоми, независимо дали е доброкачествена или злокачествена. Разликата се състои само в местоположението и размера на тумора.

Синдром на повишено вътречерепно налягане. Проявява се с пукащо главоболие, утежнено с наклоняване напред и в хоризонтално положение, което често е придружено от гадене, понякога повръщане. Конвенционалните обезболяващи са неефективни.

Епиптични атаки. Те се развиват, когато моторните неврони са раздразнени. Възможно е да има големи припадъци със загуба на съзнание или фокални (конвулсивни потрепвания на определена мускулна група).

Фокални неврологични симптоми. Зависи от локализацията на образованието и влиянието му върху мозъчните центрове.

 • Пареза или парализа на крайниците от едната страна.
 • Афазия - говорни нарушения.
 • Агнозия - патологична промяна във възприятието.
 • Изтръпване или загуба на чувствителност в едната страна на тялото.
 • Диплопия - двойно виждане.
 • Намалени или загубени зрителни полета.
 • Атаксия - нарушена координация и баланс.
 • Задушаване при преглъщане.

Когнитивни промени. Намалена памет, внимание, невъзможност за логично мислене. При увреждане на фронталния лоб - психични разстройства от типа "челна психика".

Диагностика

 • Вземане на анамнеза и неврологично изследване.
 • Офталмологичен преглед.
 • Мозъчният ЯМР е златният стандарт за туморна диагностика. Изпълнява се в три проекции без и с усилване на контраста. Позволява ви точно да определите локализацията на образованието, да анализирате връзката на фокуса със заобикалящите структури, да планирате хирургично лечение.
 • КТ, ако ЯМР е невъзможна или противопоказана.
 • Общи и биохимични анализи, коагулограма, изследване на инфекциозни маркери, ЕКГ.
 • Функционална ЯМР.
 • ЯМР спектроскопия.
 • ангиография.
 • ПЕТ на мозъка с метионин, тирозин.
 • Електроенцефалография.

Лечение - общи подходи

Основните методи са хирургия, лъчева и химиотерапия. Премахването на неоплазмата е първата задача, с която се сблъскват неврохирурзите. Без операция и получаване на биопсия е невъзможно да се постави окончателна диагноза и да се разработят допълнителни тактики на лечение..

Показанията за операция се определят от съвет в зависимост от местоположението на тумора, общото функционално състояние на пациента (според скалата на Карнофски), както и възрастта.

 • Възможно е максимално да се премахне туморната тъкан, без да се повредят околните структури.
 • Намалете явленията на вътречерепната хипертония.
 • Вземете материал за хистологично изследване.

Ако е невъзможно да се премахне новообразуването, е показана стереотаксична биопсия (пункция на мозъка със специална игла под контрола на ЯМР или КТ).

Полученият материал се изучава от най-малко трима специалисти, след което окончателната хистологична диагноза и степен на злокачествено заболяване (степен на СЗО).

Силно се препоръчва да се проведе молекулярно генетично изследване, за да се планира тактиката на по-нататъшното лечение.

Адювантната (следоперативна) терапия се предписва, като се отчита хистологичният тип на тумора, наличието на генетични мутации на IDH, общото състояние на пациента.

Общи принципи на лечение на астроцитоми с различна степен на злокачествено заболяване

Пилоцитен (пилоиден) астроцитом (I степен)

Основният метод е операцията. Проследяване на ЯМР се извършва след операция. При радикално отстраняване на тумора обикновено не се изисква по-нататъшно лечение.

Ако след отстраняване на неоплазмата има съмнения, се извършва динамично наблюдение. Лъчевата терапия или повторната операция се предписва само когато се установи рецидив и се появят симптоми.

Стереотактичната хирургия (CyberKnife) все повече се превръща в алтернатива на хирургичното отстраняване на неоплазмата за малки пилоидни астроцитоми. Методът се основава на едновременното максимално точно фокусиране на високи дози радиация върху туморната тъкан с минимален риск от увреждане на непроменени структури.

Дифузен астроцитом (II степен)

Хирургичният метод е основният. След операцията се извършва проследяване на ЯМР. Ако е извършена радикална резекция и няма фактори за неблагоприятна прогноза, е възможно наблюдение с честотата на ЯМР 1 път за 3-6 месеца..

Адювантната лъчева терапия е показана в случаите на непълно отстраняване и повече от един рисков фактор:

 • възраст над 40 години;
 • размерът на тумора е повече от 6 см;
 • тежък неврологичен дефицит;
 • разпространение на неоплазма извън средната линия;
 • симптоми на вътречерепна хипертония.

Стандартът на радиационно облъчване е външна лъчева терапия в обща доза 50 - 54 Gy. Обикновено не се прилага химиотерапия за II степен.

Злокачествени астроцитоми (анапластичен астроцитом и глиобластом, III и IV степен)

Ако е възможно, се извършва хирургично отстраняване на максималния обем на неоплазмата.

В кратко време след операцията се предписва химиолучева терапия. Курсът се състои от ежедневни сесии от 2 Gy в обща доза 60 Gy (30 цикъла).

Препоръчителни схеми на химиотерапия: при анапластичен астроцитом се прилага PCV режим (Ломустин, Прокарбазин, Винкристин) след курс на радиационно облъчване. За глиобластома стандартът е едновременна химиолучева терапия (темозоломид преди всяка радиационна сесия), последвана от поддържаща доза на темозоламид (темдол).

Контролният ЯМР изследване се извършва 2-4 седмици след курса на RT и след това на всеки 3 месеца.

Управление на неоперабилен астроцитом

Доста често се случва анатомично първичният фокус да е разположен така, че да е невъзможно да се премахне. Пациентите с противопоказания също не се оперират (възраст над 75 години, тежко физическо състояние, индекс на Карновски под 50).

В тези случаи е желателно да се извърши стереотаксична биопсия, за да се получи материал за морфологичен анализ..

Ако тази манипулация е свързана и с висок риск за живота на пациента, тактиката на лечение се приема въз основа на заключението на съвета. Въз основа на данните за невровизуализация (ЯМР или КТ) лекарите формулират предварителна диагноза (всеки вид тумор има свои отличителни черти в изображенията).

Симптоматично лечение с лекарства

При наличие на тежки симптоми се предписва съпътстваща терапия:

 • Глюкокортикостероидните лекарства (хормони) могат да намалят вътречерепната хипертония. Дексаметазон се използва главно в индивидуално подбрани дози. След хирургично лечение дозата се намалява или отменя напълно.
 • Антиепилептични лекарства за лечение и предотвратяване на припадъци.
 • Обезболяващи.

Управление на рецидивите

Глиалните тумори са склонни да се повтарят (регенерират), особено злокачествени астроцитоми. Основните лечения за рецидив са хирургия, лъчева терапия и химиотерапия. За малки огнища може да се използва стереотактична радиохирургия.

Подходът е индивидуален във всеки случай, защото зависи от състоянието на пациента, времето, изминало след предишното лечение, функционалното състояние на мозъка. По време на химиотерапията се използват различни схеми, последвани от оценка на тяхната ефективност; с глиобластоми е възможно да се предпише целевото лекарство Авастин (бевацизумаб).

В случай на тежко общо медицинско състояние на пациента е показана симптоматична терапия, насочена към облекчаване на симптомите на заболяването..

прогноза

Зависи от степента на злокачественост на тумора, възрастта и общото състояние на пациента.

Средно време за оцеляване:

 • Пилоиден астроцитом - 80% от пациентите живеят повече от 20 години след лечението.
 • Дифузният астроцитом - на 6 - 8 години, в повечето случаи се трансформира в по-злокачествена форма.
 • Анапластичен астроцитом и глиобластом: лоша прогноза, петгодишна преживяемост практически не се постига. Лечението може да удължи живота с 1-1,5 години.

астроцитом

Астроцитомът е един от най-често срещаните мозъчни тумори. Вътрешната част на тумора често съдържа кисти, които могат да нараснат до голям размер, причиняват компресия на медулата.

Доброкачествените астроцитоми, разположени на достъпно място, дават по-добра прогноза за продължителност на живота от астроцитомите с високо злокачествено заболяване или доброкачествените астроцитоми, разположени на място, недостъпно за хирурга и имащ голям тумор. Колкото по-рано се открие тумор, толкова по-благоприятна е прогнозата за неговото лечение..

В болница Юсупов се занимават с диагностика и лечение и астроцити. Болницата е оборудвана с иновативна диагностична апаратура, която ви позволява да получавате всички диагностични услуги.

Астроцитом на мозъка: какво е това

Астроцитомът е глиален мозъчен тумор, който се развива от астроцити, невроглиални клетки, които приличат на звезди или паяци. Астроцитите поддържат структурния компонент на нервната система на мозъка - неврони. Астроцитите влияят върху движението на вещества от стената на кръвоносните съдове към плазмената мембрана на неврона, участват в растежа на нервните клетки, регулират състава на междуклетъчната течност и много други. Астроцитите в бялото вещество на мозъка се наричат ​​влакнести или влакнести. В сивото вещество на мозъка преобладават протоплазматични астроцити. Астроцитите изпълняват функцията да предпазват мозъчните неврони от химикали, наранявания, осигуряват хранене на невроните и участват в регулирането на мозъчния кръвен поток.

Мозъчните тумори не могат да бъдат наречени рак, тъй като те не се развиват от епителни клетки, а от клетки с по-сложни структури. Злокачественият мозъчен тумор практически не метастазира извън мозъка, но мозъкът може да бъде засегнат от метастази на тумори, разположени в други органи и тъкани на тялото. Злокачественият мозъчен тумор може да не се различава от доброкачествения тумор. Мозъчният тумор няма ясна граница - следователно пълното му отстраняване е почти невъзможно. Трудността при лечението на такива тумори е, че мозъкът има кръвно-мозъчна бариера, през която много противоракови лекарства не преминават, мозъкът има свой имунитет. Мозъчен тумор може да засегне целия мозък - самият тумор може да се развие в една част на мозъка, а клетките му могат да бъдат разположени в различни части на мозъка.

Поликлоналните мозъчни тумори са тумор в рамките на тумор. Те включват първични мозъчни тумори. Трудността се състои във факта, че такава комбинация от тумори трябва да се лекува с различни групи лекарства - един от туморите е нечувствителен към лекарства за лечение на друг вид тумор. Важна роля за ефективността на лечението на мозъчен тумор играе не определянето на хистологичния тип неоплазма, а местоположението и големината на тумора..

Причини за възникване

Понастоящем няма данни за причините за развитието на тумор от астроцитните клетки. Съществува мнение, че някои отрицателни фактори могат да послужат като спусък за развитие на тумор:

 • излагане на радиация. Облъчването често причинява развитието на злокачествен мозъчен тумор при пациенти. Рискът от развитие на астроцитом при пациенти, подложени на лъчева терапия;
 • продължително излагане на токсични химикали. Работата в опасни отрасли може да причини развитие на мозъчни новообразувания.
 • онкогенни вируси;
 • наследствено предразположение;
 • травма;
 • възрастта на пациента Някои видове тумори засягат главно децата, други са по-чести при млади хора на възраст между 20 и 30 години, третият вид тумор засяга повече възрастните хора..

При изследване на причините за развитието на астроцитом са идентифицирани два вида увредени гени.

Симптоми на развитие на астроцитом

Симптомите на развитието на тумора зависят от неговото местоположение и размер. В зависимост от местоположението, това може да наруши координацията на движението (тумор в малкия мозък), да доведе до нарушаване на речта, зрението, паметта. Растежът на тумора в лявото полукълбо може да причини парализа на дясната страна на тялото. Пациент с мозъчен тумор се измъчва от главоболие, чувствителността е нарушена, слабост, скокове в кръвното налягане, появява се тахикардия. Когато хипоталамусът или хипофизата са повредени, се развиват ендокринни нарушения. Симптомите на заболяването зависят от местоположението на тумора в конкретна част от мозъка, отговорна за определени функции..

първичен

Когато астроцитомът е локализиран във фронталния лоб на мозъка, пациентите имат появата на психопатологични симптоми: усещане за еуфория, намаляване на критиката към болестта им, агресивност, емоционално безразличие, психиката може напълно да се срине. Ако мозъчното тяло или медиалната повърхност на фронталните лобове са повредени при пациенти, паметта и мисленето са нарушени. С поражението на зоната на Брока във фронталния лоб на доминиращото полукълбо се отбелязва развитието на двигателни нарушения на речта. Пациентите с тумори в задните региони развиват пареза и парализа в горните и долните крайници.

В случай на увреждане на темпоралния лоб, пациентите могат да получат появата на халюцинации: слухови, вкусови, зрителни, които с течение на времето се заместват от генерализирани епилептични припадъци. Често развитието на слуховата агнозия - човек не разпознава познати по-рано звуци, гласове, мелодии. Астроцитомът, разположен във временната област, заплашва с дислокация и вклиняване в тилната област, в резултат на което смъртоносният изход е почти неизбежен. Когато туморът е локализиран във времевите и фронталните лобове, пациентите често имат епилептични припадъци.

Когато тумор на париеталния лоб на мозъка е увреден, се появяват сензорни нарушения, астереогноза, апраксия в противоположния крайник (при апраксия се нарушават целенасочени действия при хора). Пациентите развиват фокални епилептични припадъци. Ако долните части на левия париетален лоб са повредени в десни, има нарушение на речта, броене, писане.

Астроцитомите в тилната част на мозъка най-рядко се диагностицират. Пациентите с тези тумори развиват зрителни халюцинации, фотопсии, хемианопсия (загуба на половината от зрителното поле на всяко око).

Втори

Един от основните признаци на церебрален астроцитом е наличието на пароксизмална или болка дифузна болка в главата. Главоболието няма ясна локализация, причинено е от вътречерепна хипертония. В ранните стадии на заболяването болката има пароксизмален, болен характер, с течение на времето тя става постоянна, което е свързано с прогресията на тумора.

При пациенти с астроцитом на мозъка, в резултат на компресия на пътищата на цереброспиналната течност, венозните съдове, вътречерепното налягане се повишава. Появяват се главоболие, повръщане, постоянни хълцания, когнитивните функции и зрителната острота намаляват. Тежките случаи са придружени от човек, изпадащ в кома.

Диагностика: видове тумори

Структурата на злокачествените клетки разделя астроцитомите на две групи:

 • фибриларен, хемистоцитен, протоплазмен.
 • пилоидна (пилоцитна), субепидемална (гломерулна), мозъчна микроциста.

Астроцитома има няколко степени на злокачествено заболяване:

 • първа степен на злокачествено заболяване - този вид доброкачествен тумор расте бавно, има малък размер, ограничен е от здрави части на мозъка чрез вид капсула, рядко засяга развитието на неврологичен дефицит. Туморът е представен от нормални клетки от астроцити, които се развиват под формата на възел. Представител на такъв тумор е пилоцитен астроцитом, пилоцитен. Засяга по-често деца и юноши;
 • втората степен на злокачествено заболяване - неоплазмата расте бавно, клетките започват да се различават от нормалните мозъчни клетки, по-често се среща при млади хора на възраст от 20 до 30 години. Представител на тази степен на злокачествено заболяване е фибриларен (дифузен) астроцитом;
 • третата степен на злокачественост е анапластичен астроцитом. Расте бързо, туморните клетки са много различни от нормалните мозъчни клетки, туморът има високо ниво на злокачествено заболяване;
 • четвърта степен - злокачествен глиобластом, клетките не изглеждат като нормални мозъчни клетки. Той засяга важни центрове на мозъка, расте бързо, често е невъзможно да се премахне такъв тумор. Засяга мозъка, мозъчните полукълба, областта на мозъка, отговорна за преразпределението на информацията от сетивните органи - таламуса.

С течение на времето туморните клетки от първа и втора степен се израждат и се превръщат в клетки от трета и четвърта степен на злокачествено заболяване. Дегенерацията на тумор от доброкачествена до злокачествена неоплазма се среща по-често при възрастни. Доброкачествените мозъчни тумори могат да бъдат толкова животозастрашаващи, колкото злокачествените новообразувания. Всичко зависи от размера на образуването и местоположението на тумора..

Астроцитом пилоцитен

Доброкачественият астроцитом - пилоцитен астроцитом, или пилоиден астроцитом, тумор от първа степен на злокачествено заболяване, расте много бавно. В повечето случаи при деца се открива пилоцитен астроцитом. Пилоцитният астроцитом на мозъка най-често се развива в мозъчния ствол, малкия мозък и зрителния нерв. Пилоидният астроцитом на мозъка не показва признаци на атипия на клетките при хистологично изследване.

Фибриларен астроцитом

Фибриларен астроцитом на мозъка или дифузен астроцитом на мозъка - втора степен на злокачествено заболяване. Дифузният астроцитом няма ясни граници между засегнатите и здрави мозъчни тъкани, най-често локализирани в мозъчните полукълба.

Анапластичен астроцитом на мозъка

Висока степен на злокачествено заболяване. Анапластичен астроцитом на мозъка - трета степен. Неоплазмата няма ясни граници, расте много бързо и прераства в мозъчната тъкан. Най-често засяга мъжете на възраст между 40 и 70 години.

Лечение на астроцитом

Тактиката на лечение на мозъчни тумори зависи от местоположението на тумора, неговия размер и вида на тумора. Благоприятна прогноза при лечението на дифузен астроцитом има за млади пациенти, при условие че мозъчният тумор е напълно отстранен. Анапластичният астроцитом се лекува при комбиниран подход - хирургия, лъчева терапия, полихимиотерапия. Средната продължителност на живота е около три години след операцията. Благоприятна прогноза за младите хора, които са били в добро здраве преди операцията, при условие, че туморът е напълно отстранен.

Пилоцитен (пилоиден) астроцитом се развива при деца, има ограничен растеж, характерна локализация и морфологични особености. Лечението на тумора има благоприятна прогноза поради забавен растеж и ниско злокачествено заболяване. Лечението се провежда чрез операция и пълно отстраняване на неоплазмата, което в някои случаи е невъзможно поради местоположението на тумора в хипоталамуса или мозъчния ствол. Някои видове пилоидни астрацитоми (хипоталамични) имат способността да метастазират.

Астроцитом на мозъка: последствия след операцията

Последиците след операция за астроцитом зависят от размера на тумора и неговото местоположение. Доброкачествените астроцитоми, разположени на достъпно място, дават по-добра прогноза за продължителност на живота от астроцитомите с високо злокачествено заболяване или доброкачествените астроцитоми, разположени на място, недостъпно за хирурга и имащ голям тумор. След отстраняване на астроцитом често има рецидив на тумора, който се проявява в рамките на две години след операцията. Колкото по-рано се открие тумор, толкова по-благоприятна е прогнозата за неговото лечение..

Лечение на астроцитом в болницата Юсупов

В болница Юсупов пациентите могат да се подлагат на диагностика и лечение на астроцитом.

Болницата е оборудвана с иновативна диагностична апаратура за предоставяне на всички диагностични услуги. Можете да се запишете за консултация с онколог по телефона или чрез регистрационната форма на уебсайта. Координиращият лекар ще отговори на всичките ви въпроси.

прогноза

След хирургично отстраняване на нодуларните форми на астроцитом може да настъпи дългосрочна ремисия (повече от десет години). Дифузните астроцитоми се характеризират с чести рецидиви, дори след комбинирано лечение.

При глиобластома средната продължителност на живота на пациент е една година, при анапластичен астроцитом на мозъка - около пет години.

При други видове астроцитоми средната продължителност на живота е много по-дълга; след адекватно лечение те се връщат към пълноценен живот и нормална трудова активност.

Астроцитом на мозъка

Астроцитомът е тумор, който възниква от тип спомагателна нервна тъкан - астроцити. Обикновено тези клетки изпълняват много функции - образуват кръвно-мозъчната бариера, регулират снабдяването с хранителни вещества, ограничават съседните неврони и т.н. Но с неконтролиран растеж и трансформация на астроцитите в туморни клетки, те се превръщат в тумор - астроцитом.

кауза

Астроцитомът на мозъка се появява както при възрастни, така и при деца (честотата е приблизително 5 - 7 души на 100 000 население). Това е най-често срещаният тумор от цялата неврална маса. Причините за появата му не са напълно изяснени, но се предполага, че рискът от поява се увеличава в случай на:

 • наследствена предразположеност към растеж на тумор;
 • генетични нарушения (бучка склероза, неврофиброматоза);
 • външни фактори: радиация, химикали, работа, свързана с обработка на масло и каучук.

Патологичната формация се появява поради ускоряването на растежа на клетките и превръщането им в тумор.

Симптоми

Проявите на астроцитома са различни. На първо място, това зависи от вида на тумора. СЗО определя 4 типа от тези формирования:

 1. Пилоцитен астроцитом (нисък клас I): ясни граници, растящи бавно:
  • възраст: възниква при млади хора под 20 години, често при деца;
  • симптоми: проявите са малко на брой, тъй като тялото се адаптира добре към него; могат да се появят фокални симптоми (нарушения в чувствителността, движенията, замъглено зрение), в напреднали случаи - признаци на повишено вътречерепно налягане (главоболие, гадене);
  • прогноза: расте бавно и не прониква в околните тъкани, следователно, този тумор има най-благоприятната прогноза (процент на оцеляване 15 и повече години).
 2. Фибриларен (дифузен) астроцитом: ІІ степен на злокачествено заболяване, неясни граници, расте бавно:
  • възраст: 30 - 40 години;
  • симптоми: припадъци, фокални симптоми, на последния етап има признаци на повишено вътречерепно налягане;
  • прогноза: средната продължителност на живота е около 6 - 8 години след поставянето на диагнозата (лош знак е трансформацията на тумор в злокачествен).
 3. Анапластичен астроцитом: III степен на злокачествено заболяване, неясни граници, расте бързо, прераства в заобикалящата тъкан:
  • възраст: 40 - 45 години;
  • симптоми: подобен на дифузен астроцитом, но расте по-бързо;
  • прогноза: средната продължителност на живота след установяването на тази диагноза е около 3 години; има честа дегенерация на тумора в IV степен на злокачествено заболяване.
 4. Глиобластомът е тумор от неразвити астроцити (бластни клетки): IV степен на злокачествено заболяване, неясни граници, расте много бързо, израства в заобикалящата тъкан:
  • възраст: 50 - 60 години;
  • симптоми: много бързо увеличаване на симптомите, значително повишаване на вътречерепното налягане;
  • прогноза: продължителността на живота след откриване на тумор е около 1 година.

Най-честите симптоми на астроцитом са главоболие, гадене, повръщане, нарушено усещане, движение, зрение, баланс, припадъци.

Диагностика

Основните методи за диагностициране на астроцитом са ЯМР и КТ на мозъка. Тези методи могат да открият тумора, неговия размер и отношение към околните тъкани. Освен това може да се извърши допълнително изследване на мозъчните съдове (ангиография).

За да се диагностицира всеки вид тумор, трябва да се извърши биопсия (вземане на туморната тъкан, за да се установи от кои клетки се състои). Това определя прогнозата и тактиката на лечение..

лечение

Можете да се отървете от тумор само като го унищожите. Елиминирайте образуването чрез различни методи - с помощта на хирургическа интервенция с краниотомия, радиохирургия (кибер нож), лъчева терапия (външна или вътрешна радиация), химиотерапия (приемане на лекарства, които унищожават раковите клетки). Комбинация от различни методи често се използва за по-ефективна терапия.

вещи

При пълно отстраняване на тумора прогнозата е благоприятна. Възможността за пълно излекуване зависи от няколко фактора - възрастта на пациента, големината на тумора, неговото местоположение, степента на неврологични нарушения, причинени от образуването, степента на злокачествено заболяване на тумора. В случай на млада възраст и пълно отстраняване на патологичната тъкан се дава най-благоприятната прогноза.

Анапластичен астроцитом

Анапластичният астроцитом на мозъка е много опасно заболяване. В допълнение към факта, че е локализиран в един от основните човешки органи - човешкия мозък, астроцитома има злокачествен характер. Какво е това, как медицината се бори сега с тази болест, има ли надежда за изцеление и колко дълго живеят с този вид заболяване, ще разгледаме в тази статия.

Според класификацията на ICD астроцитома има следните кодове:

 • C71 Злокачествен тумор, локализиран в мозъка;
 • D43 образуване с неизвестна етиология и характер в централната нервна система.

За болестта

Анапластичният астроцитом е вид астробластома, който се развива в мозъка, който често става злокачествен и има трета степен на злокачествено заболяване. Туморът се среща в най-малките клетки на мозъка - астроцитите. Астроцитите са клетки на централната нервна система. Основната им функция е да изпълняват поддържащата и ограничаваща функция на човешкото тяло..

В мозъка има два вида клетки:

 1. Протоплазмен - разположен в сивото вещество на мозъка;
 2. Фиброзна - в бялото вещество на мозъка. Основната им задача е да осигурят комуникация между кръвоносните съдове и нервните клетки..

Водещи клиники в Израел

Видове астроцитом

 1. Субепендимален астроцитом от пилоцитен (пилоиден) или гигантски клетъчен тип. Този вид тумор расте бавно и не се разпространява в други тъкани. Може да се образува в малкия мозък. Той е локализиран в близост до зрителния нерв главно при деца. Ако заболяването се диагностицира навреме, тогава този вид астроцитом отговаря добре на лечението. Има случаи, когато туморът става злокачествен;
 2. Плеоморфен ксантоастроцитом, фибриларен, хемистоцитен, протоплазмен, дифузен астроцитом - отнасят се до втората степен на злокачествено заболяване.
 • Плеоморфният ксантоастроцитом е една от редките образувания, които често се появяват в млада възраст. При този вид тумор клетъчното делене протича бавно и няма ясни граници. Той се намира в кората на главния мозък. Ако туморът е доброкачествен, той остава в лигавицата на мозъка и предотвратява метастази. Има случаи на преминаването му към злокачествено образувание;
 • Фибриларна - сред всички астроцитоми от 2-ра степен, тя е най-често срещана. Неоплазмата има сравнително ниска степен и реагира добре на операцията. Произхожда от клетки - фибриларни астроцити;
 • Хемистоцитен - почти идентичен по хистологични свойства с фибриларен астроцитом. Различава се в присъствието на клетки - хистиоцити в дебелината на фибриларния астроцитом;
 • Дифузен - е междинен между втората и третата степен на злокачественост. Расте бавно, без да проявява никакви симптоми. Те могат да се образуват навсякъде в мозъка;
 1. Анапластичен астроцитом и олигоастроцитом - при тези тумори клетките губят приликата си с тъканта, от която произхождат. Туморът няма граници и може да метастазира в мозъчната тъкан. Дори при интензивно лечение лекарите дават прогнози за живот не повече от 5 години. Олигоастроцитомите съдържат клетки от различни видове, поради което те се класифицират като смесени образувания. Този вид рак най-често се диагностицира при мъже над 45 години;
 2. Глиобластом: глиосаркома и гигантски клетъчен глиобластом. Този злокачествен вид тумор расте бързо, разпространявайки се до всички мозъчни клетки. На практика нелечимо. Причинява силно главоболие, което не отшумява дори при използването на мощни обезболяващи. Дори след операцията, тя може да продължи да расте. Метастазите могат да достигнат до гръбначния стълб и гръбначния мозък, но това явление е рядко срещано в медицинската практика.

Всяко име, изброено в медицината, се счита за стадий на тази патология..

Причините

Няма точни причини за появата и развитието на анапластичен астроцитом. Специалистите идентифицират няколко фактора, които могат да предизвикат заболяването:

 1. Генетично предразположение;
 2. Ако има нарушение в генетичната верига на ДНК, което е свързано с мозъка;
 3. Хората, които са били изложени на радиация или химическо отравяне;
 4. Има вируси от онкогенен тип, които могат да доведат до появата на неоплазма;
 5. Различни наранявания на главата също допринасят за развитието на това заболяване..

Симптоми

Астроцитомът се образува вътре в черепа и уврежда структурата на мозъка. Тъй като образуването може да увреди няколко части на мозъка, симптомите могат да се проявят както поотделно, така и в комбинация:

 • След сън се появяват главоболие, гадене, повръщане, треска;
 • Болката се усеща вътре в очите. Причината за това може да е повишаване на очното налягане;
 • Пациентът се чувства уморен, слаб;
 • Ако този вид карцином засяга левия париетален лоб, тогава речта е нарушена, човекът не помни основите на броенето, писането;
 • Работата на сърдечно-съдовата система и дихателната система може да бъде нарушена. Последиците могат да бъдат толкова сериозни, че човек може да изпадне в кома;
 • Тумор в темпоралния лоб причинява зрителни и слухови халюцинации при пациента. Пациентът не разпознава гласове и звуци, които е познавал добре преди;
 • Могат да се появят епилептични припадъци;
 • Когато тумор се появи във фронталната част на мозъка, симптомите може да не се появяват дълго време. В началото на заболяването могат да се появят гърчове. Моторните функции на тялото са нарушени, тоест походката се променя, ръцете треперят;
 • Образуването на тумор в задните части на мозъка може да доведе до частична парализа на крайниците;
 • Когато туморът засяга париеталния лоб, пациентът не може да контролира движението на ръцете (не може да вдига или сваля дрехи);
 • По-рядко астроцитомите се образуват в тилната област. В този случай пациентът е придружен от слухови и зрителни халюцинации.

Не губете време в търсене на неточна цена за лечение на рак

* Само при условие, че се получат данни за болестта на пациента, представител на клиниката ще може да изчисли точната цена на лечението.

Диагностика

В ранния етап анапластичният астроцитом на мозъка се развива безсимптомно. Тя може да бъде открита само чрез изследване. Има няколко метода за откриване на тумор:

 1. Един от най-ефективните методи за диагностика е магнитният резонанс (ЯМР). С този метод можете да видите точно изображение на мозъка, да определите състоянието на тумора;
 2. Ако състоянието на пациента не позволява да се направи ЯМР, тогава той се подлага на компютърна томография на мозъка. Този метод не ви позволява да видите тумора в ранните етапи и разпространението на метастази. За получаване на изображение на мозъчни структури на компютърен екран се използва рентгеново лъчение;
 3. Позитронно-емисионна томография. С този метод радиоактивната глюкоза се инжектира във вената на пациента. Резултатът от това изследване се сканира в томограф и се получава цветно изображение на мозъка. Този диагностичен метод дава възможност да се определи точното местоположение на тумора и да се избере метод на лечение;
 4. Биопсията е лабораторен диагностичен метод, при който биоматериалът се взема за изследване. За да направите това, в черепа се пробива дупка и се поставя тънка игла под контрола на MRI или CT машина, с която се взема парче тъкан. След хистологичното изследване на взетия биоматериал се определя видът на тумора и се поставя окончателната диагноза. Ако има риск от усложнения, не се препоръчва биопсия. В този случай заболяването се диагностицира чрез данни от ЯМР..

Лечение на астроцитом

Хирургическата интервенция за анапластичен рак на мозъка е доста сложна операция. Всяка част от мозъка е отговорна за правилното функциониране на определени телесни процеси. Следователно тяхното увреждане може да доведе до увреждане или дори смърт на пациента. За отстраняване на тумора се извършва краниотомия и се отваря парче мека тъкан. По време на операцията се използват MRI и CT, картографиране, ултразвукова невросонография, специални микроскопи, които определят границите на тумора.

Ако астроцитома е злокачествен и операцията е противопоказана, тогава пациентът е показан за химиотерапия или лъчева терапия. В следоперативния период се предписва и химио-лъчева терапия за елиминиране на останалите ракови клетки. За допълнително лечение прибягват до радиохирургия, при която към тумора се прилага висока доза радиация.

При сложно лечение, започнало своевременно, състоянието на пациента се подобрява. След терапията пациентът трябва да се подложи на преглед на всеки шест месеца, да направи ЯМР на главата.

Народните лекарства, с такава диагноза, са практически неефективни. Дори ако човек реши да ги използва, задължително е да се консултирате със специалист.

Свързано видео: Астроцитом

Прогноза и превенция

Няма категоричен отговор на въпроса колко дълго ще живее човек с тази диагноза. Зависи от фактори като възраст, съпътстващи заболявания, местоположението на неоплазмата, степента на метастази, наличието на рецидиви.

Дори ако болестта се открие в ранните стадии на болестта, жизнените прогнози са не повече от 10 години. Във втория етап пациентът живее около 7 години, на третия етап преживяемостта е до 4 години. На последния етап, с адекватна терапия, животът на пациента може да бъде удължен само с година.

За съжаление, в момента няма превантивни мерки за предотвратяване на астроцитома. Основното, което лекарите съветват, е да водят здравословен начин на живот, да се хранят правилно и да се подлагат на медицински преглед поне веднъж годишно..

астроцитом

Астроцитом на мозъка. Рискови фактори

Рискът от развитие на патология се увеличава от следните фактори:

1. Онкогенни вируси.

2. Радиоактивно лъчение, включително радиационно натоварване, получено по време на няколко курса на лъчева терапия за рак. При такива пациенти прогнозата за честотата на церебралния астроцитом се влошава три пъти.

3. Степента на тумор.

4. Наследствена предразположеност.

5. Размерът на тумора и неговото местоположение.

Прогнозата за лечение на церебрален астроцитом и преживяемост на пациента зависи от всеки фактор. Най-благоприятната прогноза е при пациенти с висока степен на диференциация на туморните клетки. Трябва да се обърне внимание на факта, че прогнозата за развитието на астроцитом не зависи пряко от възрастта, тъй като туморът може да се образува както при деца, така и в напреднала възраст..

Класификация на мозъчния астроцитом

Приемат се няколко класификации на астроцитомите. На първо място, видът клетки, съставляващи тумора, се взема предвид. Има такива видове "нормални" новообразувания:

Също така има "специални" тумори: субепендимална гигантска клетка: микроцистичен мозъчен и пилоиден или пилоцитен астроцитом. За прогнозата е по-важна класификацията според степента на злокачественост, предложена от експерти на СЗО..

И така, пилоцитният астроцитом се отнася към първата степен на злокачествено заболяване. Втората степен включва обикновени астроцитоми, които се състоят от високо диференцирани нискостепенни клетки (доброкачествени астроцитоми). Високостепенните тумори като анапластичен астроцитом и глиобластом са класифицирани като степен 3 и 4.

Симптоми на мозъчен астроцитом

Симптоматологията на заболяването зависи от локализацията на патологичния процес. Прогнозата за оцеляване се влошава поради факта, че в началото туморът не се проявява по никакъв начин. По правило първите признаци на заболяването се появяват едва когато неоплазмата достигне значителен размер. Те са постоянни или преходни..

Общите симптоми на церебралния астроцитом, които влияят на прогнозата за качеството на живот, са следните:

главоболие, локализирано в различни части на главата; всякакви дози аналгетици не намаляват тежестта на болката;

склонност към гърчове;

гадене, придружено от желание за повръщане;

променливост на настроението, поява на промени в личността, влошаване на социализацията;

появата на речеви дефекти и нарушения;

развитие на слабост в крайниците и общо неразположение;

липса на координация на движенията или походката;

развитието на халюцинаторен синдром;

появата на проблеми с фините двигателни умения и писането.

Методи за диагностика на заболявания

За навременно установяване на правилната диагноза трябва да се извършат следните диагностични изследвания:

1. Най-точно е магнитният резонанс, който може да се използва за разпознаване на степента на злокачественост на неоплазмата. По време на тази диагностична процедура ще бъдат подчертани туморните зони. Най-богатият и светъл цвят ще бъде в онези области на тъканите, които захранват тумора.

2. Компютърната томография се извършва въз основа на рентгенова технология. Рентгенографиите показват слой по слой на структурите на мозъка. Това проучване ви позволява да установите местоположението и структурата на астроцитома..

3. С позитронно-емисионна томография малка доза радиоактивна глюкоза се инжектира във вената на човек преди началото на изследването. Той служи като индикатор, който помага да се идентифицира местоположението на астроцитома. Това вещество се натрупва в тумори както с ниско, така и с високо злокачествено заболяване. Ниско злокачествените тумори ще абсорбират по-малко глюкоза.

4. При биопсия се взема малко парче от засегнатата тъкан и се изследва. Туморните тъкани се получават чрез операция или чрез ендоскопия.

5. За ангиография във вената се инжектира специално багрило, с което е възможно да се определят съдовете, захранващи неоплазмата.

6. Неврологичното изследване е спомагателен метод на изследване.

Характеристики на някои видове астроцитом

Пилоцитният астроцитом принадлежи към група доброкачествени тумори, които се развиват от глиални клетки. Любимата му локализация е мозъчният мозък, зрителните нерви, големият мозък и багажникът му. Туморът расте бавно и се характеризира с най-ниската степен на злокачествено заболяване. Прогнозата за пилоцитен астроцитом е най-благоприятна.

Засяга деца и юноши до деветнадесет години. Неоплазма понякога се открива при дете в първите години от живота. Туморът има ясни контури, притиска структурите на мозъка и причинява съответните неврологични симптоми. Лечението включва химиотерапия, лъчева терапия и аспирация с ултразвук.

Фибриларният астроцитом е предимно доброкачествен. Характеризира се с бавен растеж. Засяга лица от двадесет до петдесет години. Границите на неоплазмата обикновено са замъглени. За лечение на пациенти се извършва резекция на тумор, използва се лъчева или химиотерапия.

Анапластичен астроцитом се отнася до злокачествени новообразувания на мозъка. Той представлява между двадесет и тридесет процента от всички мозъчни тумори. Засяга мъже от тридесет до петдесет години. Прогресира бързо, идва в различни размери и форми. Хирургичното отстраняване на този вид астроцитом е трудно. Използва се набор от методи за лечение на пациенти с анапластичен астроцитом:

Глиобластомът също принадлежи към злокачествените мозъчни тумори. Поразява хора в по-зряла възраст - от петдесет до седемдесет години. Той представлява почти половината от всички астроцитоми. По-често образованието се среща при мъжете. Туморът се развива бързо, засягайки околните тъкани. Развива се от по-малко злокачествени неопластични лезии, а понякога и като първичен астроцитом на мозъка.

хирургическа интервенция (отстраняване на астроцитом);

назначаването на стероидни, вазоконстрикторни и обезболяващи.

лечение

Лечението не е едно и също за всеки вид астроцитом. Лекарят, когато взема решение за комплекс от терапевтични мерки, изхожда от хистологичния тип тумор, стадия на заболяването и общото състояние на пациента.

Хирургичното отстраняване на астроцитом се извършва, когато туморът е с ниска степен. Премахването на астроцитома не винаги е радикално; в много случаи се предписва допълнително лъчево лечение. В някои случаи такова лечение се отлага, докато се появят нови признаци на заболяването, тъй като може да не е ефективно в ранните етапи на туморния процес..

Радикалното отстраняване на злокачествения астроцитом е невъзможно априори. От самото начало на лечението специалистите се опитват да унищожат туморните клетки, като използват други методи. Растът на раковите клетки може да бъде спрян с лъчева терапия или лъчево лечение..

Когато извършва операция за отстраняване на астроцитом, хирургът може да използва микроскопична техника. Тя ви позволява да увеличите изображението и по този начин да намалите вероятността от увреждане на тъканите, заобикалящи тумора. Понякога пълното отстраняване на астроцитом не е възможно. В такива случаи лекарите се опитват да намалят размера му..

Лъчевата терапия играе огромна роля в стандартите за лечение на астроцитом. Рентгеновите лъчи увреждат клетките, които участват в осигуряването на жизненоважни хранителни вещества на раковите клетки. Съвременните технологии позволяват да се ограничи зоната на излагане на лъчи по такъв начин, че частта от мозъка, която не е повредена от тумора, да остане непокътната. Впоследствие веществото му се възстановява напълно.

Лъчевата терапия се предписва на курсове, което може значително да подобри качеството на лечението. Лъчевата терапия се провежда по един от два начина:

1. С помощта на вътрешно влияние. Радиоактивните вещества се инжектират в туморната тъкан.

2. Под външно влияние източникът на радиоактивни лъчи се намира извън тялото на пациента.

Химиотерапията включва прилагане на фармацевтични лекарства в организма по различни начини, насочени към раковите клетки. Недостатъкът на химиотерапията е, че лекарствата за рак са силно токсични и могат да увредят здравата тъкан.

Лечението на мозъчния астроцитом с радиохирургични методи е много обещаващо. С помощта на компютърни програми се извършват специални изчисления и лъчите се насочват директно към мястото на туморния процес. Живите клетки на околните тъкани не се увреждат.

Прогнози за оцеляване за мозъчен астроцитом

Ако астроцитомът има висока степен на злокачествено заболяване, тогава пациентите след операция живеят не повече от три години. За прогнозиране на хода на патологичния процес се използват следните показатели:

тежестта на клетъчното злокачествено заболяване;

местоположение на туморния процес;

степента на преход от един стадий на заболяването към друг;

брой рецидиви в историята.

Прогнозата за оцеляването на пациентите с диагноза астроцитом на мозъка се влияе от склонността на туморните клетки към злокачествено заболяване. Злокачествеността се появява на четвъртата или петата година след първоначалната диагноза.

Прогнозата зависи, на първо място, от стадия на заболяването. Така че, на първия етап на заболяването, прогнозираната продължителност на живота на пациента е десет години. В случай на преминаване към втория етап, прогнозираната продължителност на живота се намалява до 7-5 години. Пациентите с третия стадий на церебрален астроцитом живеят не повече от четири години, като при четвъртия стадий, в случай на положителна клинична картина, той може да живее повече от една година.

Петгодишната преживяемост за пациентите с астроцитом е:

на първия етап - 100%;

на втория етап - 75%;

на третия и четвъртия етап - 0-1%.

Възможно е да се предскаже качеството на живот на пациенти с церебрален астроцитом. След лечението са възможни следните усложнения:

нарушения на мускулно-скелетната система;

влошаване на комуникацията поради нарушения на артикулацията на речта;

нарушения на допира, вкуса, тактилната чувствителност.

Препоръки за превенция на астроцитома

Всеки човек може да се нуждае от съвет, за да вземе правилното решение:

1. Ако вашите близки някога са били диагностицирани с мозъчен тумор, внимателно следете здравето си.

2. Избягвайте да работите на работното място с вредни условия на труд.

3. Обърнете внимание на най-малките промени във вашето здраве..

4. Незабавно се консултирайте с вашия лекар. От него зависи не само продължителността, но и качеството на живота ви..

Астроцитомът на мозъка е сложна патология. Проявява се предимно в неврологични симптоми. Когато се появят първите признаци на астроцитом на мозъка, трябва незабавно да се консултирате със специалист. Само навременната диагноза и комплексното лечение на астроцитома може да удължи живота на човек.