Рак на гърдата 4 стадий

Етап 4 рак на гърдата означава, че онкологичното заболяване се е разпространило извън гърдата и близките лимфни възли - в определени органи (метастази) са се появили огнища на растежа на тумора. Говорим за метастатичен рак на гърдата (етап IV и „метастатиците“ са синоними). При рак на гърдата метастазите могат да се образуват във всички органи и тъкани без изключение. Най-предпочитаната локализация на далечни метастази обаче са костите, белите дробове, черния дроб, мозъкът..

Най-често етап 4 е резултат от рецидив на заболяването (вторичен метастатичен рак на гърдата). Тоест метастазите се откриват след активно лечение на първия, втория или третия стадий на заболяването. „Първични метастази“ означава, че далечните метастази се откриват още на етапа на диагнозата. Той представлява около 5% от всички случаи на рак на гърдата.

За съжаление, днес метастатичният рак на гърдата остава нелечимо заболяване. Независимо от това, съвременното лечение позволява да се контролират болестите за дълго време, поддържайки добро качество на живот. Някои пациенти на етап 4 живеят повече от 10 години.

В настоящия етап ракът на гърдата на етап 4 се счита за хронично заболяване. Максимално удълженият контрол на симптомите, поддържане на оптимално качество на живот и увеличаване на неговата продължителност са основните цели на лечението на този етап. Както всяко хронично заболяване, метастатичният рак на гърдата изисква постоянно наблюдение на ефективността на терапията, периодични промени в нейните схеми.

Локализация на метастази

Метастазите се образуват в резултат на разпространението на клетките от първичния фокус към други тъкани. Злокачествените клетки, отделяйки се от първичния тумор, мигрират към други части на тялото, където образуват огнища на вторичен туморен растеж. Ракът на гърдата може да метастазира в почти всички органи и тъкани. Всеки тип злокачествен тумор има своя собствена "любима" локализация на метастази, например:

 • Инвазивният дуктален карцином най-често метастазира в костите, черния дроб, белите дробове и мозъка.
 • Инвазивният лобуларен (лобуларен) рак най-често метастазира в коремните органи.
 • Туморите, положителни за естрогенните рецептори (ER +), се характеризират с развитието на метастази в костите.
 • HER2-позитивният подтип на рак на гърдата е по-вероятно да метастазира в мозъка.

Освен това всеки вид рак има свой потенциал за метастази. Например, за да може тумор-зависим тумор да реализира своя метастатичен потенциал, той трябва да достигне размер от 3 cm или повече. От своя страна, HER2-позитивният тумор е способен да метастазира в регионалните лимфни възли с размер един сантиметър.

Ако се намерят чернодробни метастази, това все пак е рак на гърдата, а не рак на черния дроб. Ако изследвате вторичен тумор (метастази) под микроскоп, можете да откриете, че той се състои от същите клетки като рак на гърдата, а не от ракови клетки на черния дроб.

Постановка - какво означава буквата „М“

Определянето на стадия на рака помага за решаването на важни проблеми. Например, планирайте оптимално лечение, определете вероятността от ремисия и рецидив. Както при другите онкологии, системата за класификация на тумори на TNM най-често се използва за рак на гърдата. Клиничната класификация на TNM отчита три основни характеристики на тумора:

 • Т - определя размера на тумора
 • N - определя степента на увреждане на лимфните възли, разположени в близост до гърдата
 • M - показва наличието на далечни метастази

До буквата "T" се изписва число, което съответства на конкретния размер на тумора. Например, "T1" е малък тумор, а "T3" е по-голям. "N0" означава, че няма увреждане на лимфните възли, а "N4" - раковите клетки се намират в 10 или повече лимфни възли.

По отношение на критерия "М", той може да бъде М0 (без метастази) или М1 (налични метастази). По този начин "М1" означава, че е рак на гърдата на етап 4. В тази ситуация няма значение кои числа са близо до T или N.

Преди да се лекува метастатичен рак, е необходимо да се установят специфичните характеристики на вторичните тумори (метастази). Освен тяхното местоположение и размер е важно да се знае техният хормонен рецептор и състоянието на протеина HER2. Това не са всички фактори, които се вземат предвид при избора на оптималната възможност за лечение на рак на гърдата в етап 4..

Свързана статия: Какви са етапите на рака на гърдата, как се определя стадийът на заболяването

Лечение на рак на гърдата на етап 4

Основните цели на лечението на рак на гърдата на етап 4 са повишаване на преживяемостта и подобряване на качеството на живот. Няма единен стандарт за грижа за метастатичен рак на гърдата. Изборът на вариант на лечение се извършва, като се вземат предвид характеристиките на заболяването и предвидената цел..

Лечението на етап 4 може да варира значително от пациент до пациент. Повечето от леченията са насочени към намаляване на туморната маса и стабилизиране на заболяването. По принцип лечението на рак на гърдата в етап 4, въпреки че може да доведе до увеличаване на продължителността на живота при значителен брой пациенти, се счита за палиативно, тъй като само малка част от лекуваните пациенти са излекувани от болестта.

Системно лечение на рак

На тези, които решат да продължат лечението, се предписва системна терапия. Включва:

 • Хормонална терапия: тамоксифен, инхибитори на ароматазата и Faslodex (фулвестрант)
 • Насочена терапия: Herceptin (trastuzumab) и Perjeta (pertuzumab)
 • химиотерапия
 • Имунотерапия: Tecentrik (atezolizumab) се използва с химиотерапевтичното лекарство Abraxan (nab-паклитаксел) за лечение на локално напреднал или метастатичен троен отрицателен рак на гърдата

Може да се използва комбинация от горните методи, друг вариант е тяхното последователно приложение..

Приема се противораково лекарство, докато ракът прогресира. А също и ако се появи неговият неприемлив токсичен ефект. Ако това се случи, лекарството от първа линия се заменя с лекарството от втора линия и т.н..

Избор на лекарства

Изборът на лекарство до голяма степен определя рецепторния статус на рака. Хормоналната зависимост на тумора (дали хормоните естроген или прогестерон влияят на растежа на тумора) и / или неговия HER2 статус (дали този ген е двигателят на прогресията на рака).

Положителен статус означава, че рецепторите за тези вещества са били идентифицирани на повърхността на злокачествените клетки. Отрицателен резултат показва, че ги няма. За да се определи това, е необходима биопсия или операция. По време на което туморната тъкан се взема за допълнителни лабораторни изследвания.

Въз основа на резултатите от хистохимични и молекулярни изследвания, лекарят може да препоръча следните лекарства:

 • Като правило, ако ракът е хормонално зависим (ER +, PR +), тогава лечението започва с хормонална терапия (тамоксифен или инхибитор на ароматазата). Антихормоновата терапия може да се комбинира с лекарства за насочена терапия като Afinitor (everolimus, everolimus), Ibransa (palbociclib, palbociclib), Kisqali (ribociclib, ribociclib) или Verzenio (abemacyclib, abemaciclib).
 • Метастатичният рак с отрицателен хормонен рецептор обикновено се лекува с химиотерапия.
 • HER2-позитивните ракови заболявания започват да се лекуват с целевия медикамент Herceptin и могат да се предписват лекарства за химиотерапия, антихормонални лекарства и други лекарства за лечение на HER2.
 • HER2-негативният рак на гърдата обикновено се лекува с химиотерапия. Може да се добавят лекарства за хормонална терапия, ако ракът е хормонално зависим. Насоченото лекарство Lynparza (olaparib) е показано след химиотерапия, ако има мутация в гените BRCA1 или BRCA2.

Лъчева терапия и хирургия

В допълнение към системната терапия, лъчетерапията и хирургията могат да бъдат от полза в определени ситуации. Например облъчването на метастази може да забави прогресията на болестта. В допълнение, лъчетерапията може да се използва като палиативно - за осигуряване на комфорт чрез намаляване на размера на тумора.

Примери за използването на локално влияние върху метастази:

 • Костните метастази често реагират добре на обучение. Наблюдава се намаляване на синдрома на болката и рискът от патологична фрактура намалява. В допълнение модификаторите на костната резорбция могат да намалят риска от загуба на кост, свързана с рак (остеопороза). За тази цел често се предписват лекарства като зомета (золедронова киселина).
 • Понякога се използва хирургично лечение на метастази на рак на гърдата в белите дробове, ако процесът на метастази е ограничен само до този орган. На пациента може да бъде предложена и специална форма на лъчева терапия, така наречена стереотактична радиохирургия (SRS) и фракционна стереотактична лъчева терапия (SBRT).
 • Мозъчните метастази се лекуват с операция или SBRT, ако има малко метастази.
 • Чернодробните метастази могат да бъдат лекувани с лъчева терапия с външен лъч, SBRT.
 • Спиналните метастази обикновено се лекуват с SBRT или операция за предотвратяване на компресия на гръбначния мозък.

Лъчевата терапия е ефективна и при кожни метастази. Облъчването прави възможно намаляването на техния размер, като по този начин предотвратява появата на отворена рана или да се справя с вече появила се.

Всяко от стандартните методи за лечение на метастатичен рак на гърдата е малко вероятно да излекува напълно заболяването. Можете да участвате в клинични изпитвания, за да опитате нови лечения.

Процент на оцеляване

Петгодишната преживяемост на рак на гърдата в етап 4 е 27%. Това означава, че 27% от жените изпитват петгодишния праг. Продължителността на живота е три години.

Дадените цифри се отнасят както за жените, които решат да се лекуват, така и за тези, които отказват. Следователно не бива да заключавате, че ако сте диагностицирани с метастатичен рак на гърдата, имате да живеете от три до пет години. Някои жени живеят повече от 10 години с тази диагноза.

Известно е, че редица фактори влияят на оцеляването, включително:

 • възраст
 • Здравен статус към момента на поставяне на диагнозата
 • Етапът на рака в момента на поставяне на диагнозата
 • Местоположение и брой метастази
 • HER2 или статус на хормонални рецептори
 • Какво беше предишното лечение

Свързана статия: Рак на гърдата на етап 4 - колко дълго да живея?

Мониторинг на заболяванията

Целта на ранното лечение на рак е напълно да се отървем от злокачествения тумор и да поддържаме ремисия. Докато основната цел на лечението на метастатичния рак е да се предотврати по-нататъшното му разпространение на разпространението на рака, което изисква постоянно наблюдение.

Позитронно-емисионната томография / компютърна томография (PET / CT) е образна техника, която е по-информативна при проследяване на състоянието на метастатичен рак на гърдата. Тази образна техника съчетава PET технологията, която отчита метаболитните промени в тялото, и CT технологията, която използва рентгенови лъчи за създаване на изображения на напречно сечение на тъкан. Използвайки този хибриден метод, е възможно да се проследят промените в размера на тумора, съответно, и да се прецени прогресията на заболяването.

В допълнение могат да се използват магнитен резонанс (ЯМР) и двойна енергия рентгенова абсорбциометрия (DEXA). Първата техника е информативна в случай на метастатични лезии на меките тъкани, а втората, ако има костни метастази.

Туморните маркери СА 15-3 и СА 27-29 също се използват за наблюдение на състоянието на заболяването; тяхното увеличение се наблюдава в 70% от случаите с метастатичен рак. Поредица от тестове ви позволяват да проследите как се държи туморът.

Прогресия на заболяването

Въпреки че лекарствената терапия може да стабилизира заболяването с месеци или дори години, за съжаление в повечето случаи метастатичният рак става нестабилен и започва да прогресира. Ако това се случи, тогава е необходима промяна на лекарството, това може да стабилизира злокачествения тумор.

Обикновено лечението обикновено започва с хормонална терапия (ако туморът е хормонално зависима) или с лекарства за насочена терапия (ако състоянието е HER2 положителен). Ако болестта започне да прогресира, тогава лекарството се променя на друго.

Ако вече не работят, преминават към химиотерапия. За съжаление, всеки път, когато някой от режимите на химиотерапия спре да контролира заболяването, шансовете новите лекарства да действат постепенно намаляват. Именно на този етап трябва да помислите за възможността за преминаване към палиативни грижи.

Свързана статия: 10 мита за клиничните изпитвания, за които трябва да знаете

Психологическа подкрепа и помощ

Депресията, тревожността или дори гневът са естествена реакция, когато разберете, че имате „метастатичен рак на гърдата“. Може би ще се почувствате така, сякаш не сте себе си, че не можете да контролирате здравето и бъдещето си. И тези емоции и реакции са напълно нормални!

Важно е да се опитате да се изолирате от тези негативни емоции и да приемете помощта на онези, които могат да ви подкрепят. Те включват близки, групи за подкрепа и вашия екип по онкология. Ако не можете да се справите със ситуацията, попитайте за насочване към онкологичен психолог (специалист по работа с пациенти с рак) или посетете редовен психотерапевт.

Понякога диагнозата "рак на гърдата 4 етап" за някои жени може да бъде "положителен" психологически шок. Можете да чуете, че тази диагноза им помогна да поставят приоритет в живота си, принуди ги да правят това, което е наистина важно и да общуват с хората на по-дълбоко ниво..

Не се опитвайте да се справите с проблемите, които възникват сами. Погледнете социалния си кръг, със сигурност ще намерите много хора, готови да ви помогнат. Потърсете подкрепа от сестри и лекари, станете равноправен партньор в лечението си.

Няколко думи от OncoInfo

Важно е да се разбере, че статистиките винаги са средни, а преживяемостта варира значително от пациент до пациент. Освен това, тъй като новите и по-ефективни лечения за метастатичен рак се появяват почти всяка година, общата 5-годишна преживяемост днес може да бъде много различна от честотата, която беше преди 5 години..

Основната задача на лечението на етап 4 е да изравнява проявите на заболяването, да съдържа по-нататъшното му прогресиране, да увеличи продължителността на живота и да сведе до минимум ефекта от използваното лечение върху качеството на живот на пациентите.

Свързана статия: Намиране на група за подкрепа на жени с метастатичен рак

Ако все още имате въпроси относно рак на гърдата в етап 4, попитайте в коментарите, ще се радваме да им отговорим.

Списък на използваните източници:

Всичко за рак на шийката на матката етап 4 (четвърти)

Ракът на маточната шийка (рак на маточната шийка, рак на шийката на матката) е най-честият и най-агресивният злокачествен тумор на женските гениталии.

На Земята около 300 000 жени все още умират от тази болест всяка година. Водещите клиники в света активно работят за подобряване на методите за борба с рака на маточната шийка.

Какво е новото в лечението на рак на шийката на матката в етап 4? Каква е прогнозата за продължителността на живота в късния стадий на напреднал злокачествен процес?

Какво се знае за болестта?

Рак на шийката на матката (код по ICD-10: C53) е епителен злокачествен тумор. Той започва да расте върху лигавичната повърхност на шийката на матката или в канала на шийката на матката от трансформирани (нетипични) клетки на интегритенния или жлезистия епител.

Ключовата причина за интраепителна злокачествена трансформация е ефектът върху клетките на онкогенните човешки папиломавируси (HPV 16,18 и някои други видове).

Местоположение на шийката на матката. Откъде произхожда рак на шийката на матката?

Прочетете повече за етапите на развитие, диагностика, симптоми и съвременни методи за лечение на ранни форми на това заболяване: Рак на шийката на матката - първите признаци, прояви и симптоми. Как да определим?

Етапи на рак на маточната шийка

За да се опише тежестта на туморния процес в случай на рак на шийката на матката, се използва стандартът за класификация на TNM за всякакви злокачествени новообразувания и специалната система FIGO (приета през 2009 г. за описание на рак на шийката на матката)..

Етап 1 рак на шийката на матката - обозначен с I или T1N0M0.
На този етап първичният тумор (T1) се намира изключително в шийката на матката, много рядко засяга регионалните лимфни възли (N0), не метастазира (M0) в други органи.
Прочетете още: Етап 1 (първи) рак на шийката на матката - прогноза, лечение, симптоми

Етап 2 рак на шийката на матката (II или T2N0M0) протича с минимално увреждане на лимфната система (N0-1), без метастази (M0). Но първичният тумор вече е доста голям: той расте от шийката на матката във влагалището, върху тялото на матката и в пери-маточната съединителна тъкан.
Прочетете още: Етап 2 (втори) рак на шийката на матката - прогноза, лечение и симптоми

Етап 3 рак на шийката на матката (III или T3N01M0) - локално напреднал тумор активно метастазира в регионалните лимфни възли (N1-2), засяга почти цялата вагинална тръба и / или расте в тъканите, заобикалящи матката, до стените на малкия таз.
Прочетете още: Етап 3 (трети) рак на шийката на матката - колко дълго живеят след лечението

Характеристики на етап 4

Етап 4
(от FIGO)
Етап 4
(от TNM)
описание
IVA
или
4а етап
T4 N1-2M0Туморът инфилтрира извън шийката на матката и тялото на матката, улавяйки по пътя си съседни органи и тъкани, включително: пикочния мехур и ректума.
Засегнати тазови лимфни възли (N1-2).
Туморни метастази извън таза на етап IVA все още не са открити (M0).
IVВ
или
4b етап
T всяко N всяко M1В напреднал стадий IVB размерът на първичния тумор не е определящ (площта на първичната лезия може да съответства на Т4 или Т1, Т2, Т3).
Решаващият факт тук е разпространението на тумора през лимфната и кръвоносната система извън малкия таз с образуването на вторични огнища - метастази (М1) *

* Когато метастази на рак на шийката на матката стадий 4:
- по-често: в ингвиналните, ретроперитонеалните, парааортните, надклавикуларните лимфни възли, обозначени с: М1 (лим)
- в белите дробове и / или плеврата: М1 (пул) и / или М1 (пле)
- в черния дроб: M1 (хепа)
- в костния и / или костния мозък: М1 (кост) и / или М1 (март)
- в яйчниците и фалопиевите тръби, всякакви други органи М1 (други)
- в редки случаи: до мозъка M1 (сутиен).

Етап 4a и 4b рак на шийката на матката Обратно към съдържанието

Колко дълго живеете с рак на шийката на матката 4 етап

Оцеляването в терминалния стадий на рака на шийката на матката до голяма степен зависи от характеристиките на тялото на пациента и свойствата на тумора.

За прогнозиране на продължителността на живота при рак на шийката на матката
Прогнозата за 4 етапа се прави индивидуално

Според статистиката пациентите с диагноза рак на шийката на матката в стадий 4 живеят повече от 5 години
7-12 жени от 100 (5-годишна преживяемост приблизително 7-12%)

Двугодишната преживяемост на етап IVB не надвишава 11%, т.е.
от 100 жени само 11 живеят повече от 2 години.

Влошава прогнозата:
- наличие на метастази (етап IVB)
- хистологичен тип тумор: аденокарцином
- слабо диференциран тумор: G 3-4
- висок пролиферативен индекс на растежа на тумора: Ki-67 повече от 50%.

Етап 4 симптоми на рак на шийката на матката

 • Кървене от гениталния тракт от различно естество:
  - контакт (по време на полов акт, повдигане на тежести, дефекация, гинекологичен преглед и др.)
  - спонтанна, свързана или не свързана с менструалния цикъл
  - зацапване след менопауза
 • Патологична левкорея (изхвърляне от гениталния тракт):
  - кървава, кървава
  - кървави с неприятна миризма
  - гнойна кръв, смесена с неприятна миризма
 • Болка при рак на шийката на матката 4 етап:
  - долната част на корема
  - в долната част на гърба
  - в областта на сакрума
  - в областта на ректума
  - болка може да се даде в слабините, седалището, бедрото
  - костна болка (с метастази в костите)
  - метастатична болка (боли в мястото на локализиране на вторичния туморен фокус)
 • С метастатични лезии на тазовите и ингвиналните лимфни възли:
  - персистиращ оток на краката (един или и двата)
 • Когато ракът преминава към пикочния мехур:
  - чести позиви за уриниране
  - непълно изпразване на пикочния мехур
  - персистиращ цистит
  - кръв в урината
  - пикочно-вагинална фистула
 • Когато се стиска от тумор на уретерите:
  - хидронефроза, пионефроза
  - уремия
 • Когато ракът отиде в ректума:
  Устойчив запек
  - слуз в изпражненията
  - кръв в изпражненията
  - фистула между влагалището и ректума
 • С метастази в яйчниците и / или черния дроб:
  - асцит
 • С метастатични лезии на лимфните възли, други вътрешни органи:
  - осезаемо увеличаване на лимфните възли
  - дисфункция на засегнатия орган
 • Симптоми на обща интоксикация:
  - слабост, лошо здраве, рязко срив
  - гадене, загуба на апетит, загуба на тегло
  - не винаги: продължително повишаване на телесната температура
Признаци на рак на маточната шийка

Причини за късна диагноза

Защо към момента на първоначалното откриване при около 30-40% от пациентите с рак на шийката на матката той се открива вече в слабо лечими напреднали 3-4 стадия?

Основните причини за късната диагноза рак на шийката на матката

 • Липса на популяризиране и организиране на скрининг на шийката на матката за рак на маточната шийка
 • Грешно отрицателен резултат от PAP теста (в 20% от случаите клетъчният състав на цитограмата не отразява наличието на злокачествен процес)
 • Лошо обучение и / или недостатъчна онкологична бдителност на акушер-гинеколозите
 • Първоначални диагностични грешки и последващо неправилно лечение
 • Небрежното отношение на жената към собственото й здраве (нередовни, изключително редки посещения при гинеколога, игнориране на препоръките на лекуващия лекар, ниска информираност за болестта и / или подценяване на тежестта на нейното състояние...)
 • Нисък социално-икономически стандарт на живот на пациента

Единственият начин да "не се докарате" до напреднал рак е редовен, поне веднъж на 6-12 месеца превантивен преглед от квалифициран гинеколог.

Методи за диагностициране на рак на шийката на матката етап 4

Ректо-вагинален преглед и преглед "на стол" се извършват с помощта на гинекологично "огледало" и / или оптично устройство за колпоскоп.

При напреднал рак първоначалният преглед лесно разкрива характерни промени в шийката на матката.

Цитологично изследване на мазки от повърхността на шийката на матката и цервикалния канал (екто- и ендоцервикс).

Хистологична проверка на диагнозата

Окончателната диагноза рак на шийката на матката трябва да бъде потвърдена чрез хистологично изследване на проба от туморна тъкан.

Хистология - изследването на структурата на тъканите под микроскоп - решаващ метод за диагностициране на всеки тумор.

Невъзможно е еднозначно да се установи диагнозата рак на шийката на матката без хистологичен анализ.

Биоматериалът (проба от тъкан, заподозрян за рак) за хистологично изследване се получава чрез биопсия на нож, ако е необходимо, се извършва диагностична кюретаж на цервикалния канал..

Това е съвременна техника за изясняване на диагнозата злокачествени новообразувания..

Имунохистохимичният анализ на биопсичен образец (или тъканна проба, отстранена по време на обемна хирургия) допълва, но не замества хистологията.

Резултатите от имунохистохимията определят "биологичния портрет" на тумора:
- степен G (G1 - нискостепенна, с добра прогноза; G2 - умерено злокачествена; G3-4 - много злокачествена, лоша прогноза)
- принадлежност на тъканите (в случай на недиференцирани и / или метастатични тумори)
- чувствителност на тумора към радиация, хормони и / или химиотерапевтични лекарства (за избор на оптимална тактика на лечение)
- степента на агресивност на тумора (Ki-67)
- и т.н.

Пролиферативен индекс Ki-67 - какво е това?
Това е показател за активността (темп на растеж и разпространение) на тумора, по-точно - индексът на скоростта на възпроизвеждане (митотично деление) на злокачествените клетки.

Колкото по-висок е индексът Ki-67, толкова по-агресивно се държи туморът, толкова по-лоша е прогнозата.

Стойността на Ki-67 предполага колко чувствителен е туморът към лечението.

Ако след курс на лъчева и / или химиотерапия нивото на Ki-67 намалява, може да се надяваме на клинична ремисия на заболяването..

Прогноза за оцеляване без болести по индекса Ki-67

(В. Л. Винокуров и др., 2008)

Индекс на пролиферативна активност (при плоскоклетъчен рак на шийката на матката)Продължителност на живота след лъчево лечение
Ki-67 ‹50%80 месеца
Ки-67 ›50%47 месеца

Ехография (ултразвук) и доплерова сонография (съдов ултразвук) на тазовата област, коремната кухина и ретроперитонеалното пространство се извършват за откриване на признаци на разпространение на злокачествен процес извън шийката на матката.

За оценка на туморни метастази се извършва ултразвук на ингвиналните и надклавикуларните лимфни възли.

Контрастното магнитен резонанс на малкия таз и коремната кухина оценява дълбочината на инвазия на тумор в пери-маточната тъкан и съседните органи, разкрива туморни метастази в отдалечени органи и кости.

PET или PET-CT, PET-MRI

Силно информативен (за съжаление, не винаги наличен) метод за откриване на инвазия и метастази на рак на шийката на матката е позитронно-емисионната томография.

Хибриден апарат за едновременно позитронно излъчване и магнитен резонанс (PET-MRI) Допълнителни изследвания

За да се оцени разпространението и да се идентифицират вторичните туморни огнища, да се планира оптималната тактика на лечение според показанията, се извършват следните:

 • Рентгенова снимка на гърдите
 • урография
 • Cystoscopy
 • Rectosigmoscopy
 • Сцинтиграфия на бъбреците
 • Сцинтиграфия на скелет и рентгенография
 • ЯМР на мозъка
 • и т.н.
Обратно към съдържанието

Етап 4 Лечение на рака на маточната шийка

Цели на лечението на напреднал напреднал рак:
- постигане на частична ремисия на заболяването
- провеждане на адекватно облекчаване на болката, симптоматично лечение
- оптимално поддържане на всички функции на тялото
- подобряване на физическото и психоемоционалното състояние, подобряване на качеството и продължителността на живота на пациента

Химиотерапия

Дистанционната лъчетерапия за етап IVA на рак на шийката на матката се провежда по индивидуален план, като се вземат предвид всички индикации, противопоказания, общото състояние на пациента.

Съвременната 3D-конформална лъчева терапия (3D-CRT) дава добри резултати. Най-новото оборудване ви позволява да преобразувате и насочвате лъчевите лъчи към туморните зони, като свеждате до минимум излагането на радиация върху здрави тъкани.

Модерна инсталация (линеен ускорител) за триизмерна конформна лъчева терапия

Едновременно с лъчението пациентът получава химиотерапия (Цисплатин + други)

Лекарства за химиотерапия за рак на шийката на матката
(използва се в комбинация):
цисплатин
карбоплатин
Иринотекан
ифосфамид
5-флуороурацил
Метотрексат
Паклитаксел
доксорубицин
циклофосфамид
Гемцитабин

След края на лечението с химиотерапия е възможно да се предпише поддържаща (адювантна) химиотерапия според индивидуален план и симптоматично палиативно лечение..

Необходима ли е операция при рак на шийката на матката 4?

Стандартната операция за рак на шийката на матката в стадий 4 е частична или пълна екстензия на таза.

Подобни операции рядко служат като алтернатива на лечението с химиолучение при първични пациенти със стадий 4А, ако туморът не се е разпространил в тазовата стена.

Какво е частична тазова екстентерация?

Това е гинекологична операция тип 5, по време на която се отстраняват следните:
- тяло и шийка на матката (със или без придатъци)
- вагинална област
- параметриум (цялата пери-маточна тъкан с регионални лимфни възли)
- терминална (крайна) част на уретера
- и / или област на пикочния мехур
- и / или секция на дебелото черво

Какво е тотална тазова екстентерация?

Това е обемиста, осакатяваща, но удължаваща живота операция, която премахва:
- тяло и шийка на матката (със или без придатъци)
- параметриум с регионални лимфни възли
- вагина
- пикочен мехур
- ректума

Когато операцията е възможна?

(указания за експедиция):

 • Първичен пациент със стадий 4А (без туморна лезия на тазовите стени)
 • Фистули (везиковагинални или ректовагинални)
 • Неефективност на проведената химио-лъчева терапия
 • Изолиран повтарящ се тумор в малкия таз
Противопоказания за хирургична експедиция
 • Едностранно оток на долния крайник (оток на единия крак)
 • ишиас
 • Уретрален блок (хидронефроза)

Триадата от тези симптоми показва растежа на рак към стените на малкия таз (туморът е неоперабилен).

Понастоящем при подобряване на лъчевата терапия рядко се използва тазова екстензия за лечение на рак на шийката на матката..

Лечение на рак на шийката на матката IV стадий

В по-късен стадий на заболяването вече има отдалечени метастази - вторични туморни огнища в различни органи.

Основното лечение на рак на шийката на матката в етап IV е венозна системна химиотерапия със задължително включване на лекарства, съдържащи платина (Цисплатин + други) и симптоматично палиативно лечение.

В някои случаи лъчетерапията се провежда по индивидуален план..

Насочена терапия

Насочената (от: таргетна цел) или молекулярно насочена терапия на злокачествени тумори е ново, много обещаващо направление за лекарствено лечение на напреднали (напреднали) форми на рак на шийката на матката..

Принципът на таргетната терапия е целенасоченото блокиране на редица рецепторни протеини, разположени на повърхността на ракова клетка, отговорна за храненето, активния растеж и метастазите на тумора.

Очаквани ефекти от таргетната терапия:
- повишаване на чувствителността на тумора към лъчева и химиотерапия (което значително подобрява ефективността на лечението)
- постигане на дългосрочна ремисия след лечение
- подобрена прогноза за оцеляване без болести.

/ включени в режима на системна химиотерапия /

Търговско наименованиеАктивно веществоописание
TARCEVA®ерлотинибБлокира тироксин киназата - епидермален фактор на растежен фактор (EGFR).
Инхибира растежа и / или води до смърт на клон от туморни клетки.
IressaГефитииибКонкурентно свързва тироксин киназа - епидермален растежен фактор (EGFR).
Спира пролиферативното възпроизвеждане и активира естествената смърт на раковите клетки.
NexavarСорафенибМощен инхибитор на вътреклетъчните кинази.
Прекъсва храненето и инхибира растежа на туморните метастази.
ErbituxCetuximabХимерно моноклонално IgG1 антитяло.
Потиска растежа на тумора и метастазите.
AvastinBevacizumabРекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, EGFR инхибитор.
Потиска храненето и растежа на тумора.

По-нататъшно проучване, усъвършенстване и широко приложение в медицинската практика на насочени и многоцелеви лекарства предоставя реална възможност за успешно лечение на пациенти с напреднал стадий 3-4 рак на маточната шийка.

Етап 4 увреждане на рака на маточната шийка

Етап 4 рак на шийката на матката включва продължително лечение и намаляване на качеството на живот. Следователно пациентът е отреден към група 2 на увреждане.

Ако пациентът се нуждае от постоянна грижа с външна помощ или е признат за неизлечима - определя се 1 група с увреждания.

Рак на етап 4: прогноза за живота

За определяне на етапа на онкологията се вземат предвид размерът на тумора, степента на неговото разпространение в лимфните възли и образуването на метастази. В онкологията на рак на етап 4, основната мярка е наличието на вторични огнища на растежа на тумора в отдалечени органи, въпреки размера на неоплазмата. Метастазите най-често включват кости, черен дроб и бели дробове. Злокачественият ход на заболяването се определя от наличието на вторични злокачествени огнища. Някои видове рак нямат характерни клинични признаци и се диагностицират само на етапа на метастази (саркома, меланом). Други, напротив, с впечатляващи размери нямат вторични тумори..

Онкологични етапи

Има няколко стадия на рак, които показват докъде се е разпространил туморът. За идентифициране на стадия на злокачествена неоплазма се вземат предвид наличието на метастази в други органи, увреждането на лимфните възли и размера на тумора. Ракът се класифицира, както следва:

 • Етап 0 - границите на неоплазмата остават в началото на тумора. С навременно откриване и ранно лечение прогнозата е положителна.
 • 1 - голям туморен възел се появява без метастази и увреждане на лимфните възли. Пациентът може да се подобри с подходяща терапия.
 • 2 - туморът прераства в съседни тъкани. Прогнозата се определя в зависимост от мястото на локализация и хистологичните особености на неоплазмата. Повечето от пациентите са излекувани от болестта.
 • 3 - протича процесът на метастази. Раковите клетки се разделят и пътуват по цялото тяло с притока на кръв и лимфа. Лекарите могат да излекуват само изолирани случаи на заболяването.
 • 4 е най-трудното. Тумор в рак на етап 4 нахлува в много органи, а в лимфните възли има и метастази. Невъзможността за отстраняване на новообразувания чрез операция. Пациентите не могат да бъдат излекувани, приемлива е само поддържаща терапия.

Продължителността на живота на пациентите с рак е ограничен брой месеци или няколко години. До голяма степен зависи от вида на тумора, психологическото настроение на пациента и неговите близки, компетентните грижи.

Признаци на заболяване

Симптомите на рак на етап 4 включват:

 • постоянна умора, която не отшумява след почивка;
 • постоянни болезнени усещания;
 • отслабване;
 • блед цвят на кожата;
 • появата на уплътнения в тъканите;
 • постоянно повишена телесна температура;
 • нарушения във функционирането на червата или пикочния мехур;
 • нечести кръвоизливи от пикочния мехур, ректума, влагалището, устната кухина;
 • упорита кашлица, промяна на гласа.

Въпреки тези симптоми не трябва да спирате да се борите с болестта. С правилното лечение, дори при рак на етап 4, все още има надежда за удължаване на живота.

Диагностициране на болестта

В напреднали случаи е необходимо задълбочено изследване, за да се установи наличието и местоположението на метастазите. За целта използвайте всички налични съвременни методи за диагностика, които ви позволяват да определите къде е ракът, вида на злокачествения тумор и степента на увреждане на близките органи. Повечето от информацията може да бъде получена чрез:

 • палпация на тумора;
 • кръвен тест за туморни маркери;
 • компютърна томография;
 • ултразвукова процедура;
 • позитронно-емисионна томография;
 • сцинтиграфия;
 • магнитен резонанс;
 • ендоскопия;
 • лапароскопия;
 • биопсичен анализ.

Лабораторните методи за изучаване на биоматериали позволяват да се определи чувствителността на туморните клетки към лекарства, които ще бъдат използвани в терапията.

Характеристики на четвъртия етап и продължителност на живота

Спецификата се състои в прогресивното развитие на рака и появата на метастази в отдалечени органи: костите, мозъка, черния дроб, белите дробове и лимфната система. Характеристики на развитието на рак на етап 4 с увреждане на различни органи:

 • Рак на маточната шийка. Туморът се разпространява отвъд малкия таз, метастазите проникват в пикочния мехур и ректума. Само 15% от всички случаи живеят около пет години.
 • Простатата. Туморът от семенните везикули прониква в ректума, лимфните възли, засяга костната тъкан, а отдалечените метастази покриват черния дроб и белите дробове. За лечение се използва лъчева и хормонална терапия в комплекс. Колко дълго живеят пациентите с рак на простатата с етап 4? Хирургичното лечение удължава живота на пациента от една до три години. Човешкият оптимизъм до голяма степен допринася за увеличаване на продължителността на живота. Стресът и вълнението, напротив, влошават състоянието на пациента.
 • Рак на черния дроб. В последния стадий на заболяването се наблюдава най-ниската преживяемост, само при няколко пациенти продължителността на живота е до 5 години.
 • Онкология на гърдите. Рак на етап 4 с метастази в белите дробове, бронхите, отдалечените органи (черен дроб, стомах) и увреждане на близките лимфни възли (ключични и аксиларни) се лекува с лъчева и химиотерапия. Продължителността на живота зависи от възрастта на пациента и индивидуалния подбор на лекарствата. Животът с тази диагноза продължава до пет години или повече при 15% от жените.
 • Рак на дебелото черво. Когато раковите клетки метастазират в други органи, лечението не дава положителни резултати. Само 8 до 15% от пациентите могат да живеят пет години.

Колко живеят с рак на етап 4? Продължителността на живота с тази диагноза зависи от засегнатия орган и вида на рака. Обикновено това е кратък период от няколко седмици до година. В изключителни случаи пациентите с последния стадий на рак живеят пет или повече години.

Традиционни лечения

Ракът от четвърта степен е трудно да се излекува, защото вече е започнал необратим процес. Пациентите се опитват да използват всякакви методи за изцеление, включително да използват традиционната медицина. Експертите смятат, че трябва да се прилагат следните традиционни методи:

 • Имунотерапия - спомага за повишаване защитните сили на организма срещу неконтролираната пролиферация на патогенни клетки. Методът е добър, тъй като не предизвиква странични реакции и не нарушава целостта на здравите тъкани. Лекарствата се подбират индивидуално за всеки пациент. Липса на лечение - продължителна терапия.
 • Лъчевата терапия се счита за ефективен начин за елиминиране на ракови клетки от етап 4 с метастази. При лечение с този метод настъпва пълното унищожаване на злокачествените клетки, което води до намаляване на размера на тумора. За засегнатите кости се използва облъчване с протонен лъч. По време на лечението обаче здравите клетки също се унищожават заедно с раковите..
 • Химиотерапията се използва за намаляване на растежа на ракови заболявания. Те могат да предпишат няколко курса на терапия, като използват различни лекарства за повишаване на ефективността. Този метод се използва най-често за пациенти с напреднал рак..

Съвременни методи на терапия

С развитието на съвременната онкология се появяват нови методи за лечение на рак IV стадий. Лекарите използват успешно:

 • Неутронна терапия - радиацията се извършва с помощта на неутрони. Те проникват дълбоко в увредените тъкани и ги освобождават от токсични вещества.
 • Хемоемболизация - кръвоснабдяването на тумора се прекъсва. В него се инжектира специално лекарство, което унищожава раковите клетки.

Режимът на лечение за пациенти се избира индивидуално, в зависимост от местоположението на злокачествената неоплазма и метастази. Най-ефективното лечение се счита за комплексно, когато туморът е засегнат на имунно, химическо и физическо ниво..

Етап 4 рак на белия дроб. Симптоми

Заболяването е необратимо и не реагира на лечението. Злокачествените клетки се разпространяват по цялото тяло, засягайки здрави тъкани, органи и лимфни възли, образувайки метастази в костната тъкан, мозъка, бъбреците и черния дроб. Скоростта, с която се разпространява болестта, зависи от вида на тумора и има следните симптоми:

 • Кашлицата се появява при атаки, има истеричен характер с отделянето на храчки. При пациенти, страдащи от периферна форма, този симптом може да липсва..
 • Болката в гърдите става интензивна в областта на засегнатия бял дроб поради проникването на тумора в съседни тъкани, самата белодробна тъкан не е снабдена с рецептори за болка. Особено силни болезнени усещания са в периферната форма на тумора.
 • Хемоптизата започва поради увреждане на стените на бронхите и кръвоносните съдове. Отначало се появяват ивици кръв с храчки, след това изхвърлянето става желеобразно в пурпурен оттенък, наличие на гной е възможно.
 • Задухът възниква в резултат на развитието на ангина пекторис и нарушения на сърдечния ритъм.
 • Храносмилателното разстройство възниква поради метастатични лезии на хранопровода и червата.

Колко дълго живеете с рак на белия дроб 4 стадий? В последния стадий на рак на белия дроб са възможни животозастрашаващи ситуации: кървене от дихателните пътища, пневмоторакс, синдром на вена кава, жълтеница. Такива усложнения са особено опасни за възрастните хора. Ракът се развива много бързо и е фатален при пациенти, които не използват продължителна терапия. Средно броят на пациентите, живели пет години с тази диагноза, варира от 5 до 15%.

Лечение на рак на белия дроб в краен етап

Не се говори за пълно излекуване. Пациентите с рак на белия дроб 4 стадий живеят с терапия, насочена към намаляване на симптомите и поддържане на пациента жив. Лекарите помагат на пациент да се справи със сърдечна недостатъчност, плеврит, пневмония, безболезнено да отстрани излишната течност, която се натрупва в белите дробове. Освен това се извършват имунна, хормонална, лъчева и химиотерапия. В израелските клиники широко се използва химиотерапия с лекарството "Авастин" и те твърдят, че този метод дава възможност за контрол на растежа на тумора и увеличава процента на преживяемост на пациентите. С рак на белия дроб 4 етап, колко дълго може да живее човек? Този въпрос често се задава от самия пациент, както и от неговите роднини. Прогнозата е разочароваща, само някои пациенти живеят 5 години, останалите умират много по-рано. Често, уморени от мъките, хората спират да се борят за живот и се предават на болест.

Усъвършенстван рак на панкреаса

Такава диагноза се поставя, когато туморът нарасне до значителен размер, покълва в съседни органи, засегнати са лимфни възли и туморът се разпространява към отдалечени органи. Пълното възстановяване става невъзможно в резултат на дисфункция на панкреаса и органите, които са засегнати от злокачествени новообразувания. Най-често заболяването се открива при хора след шестдесетгодишна възраст. Метастази на рак на панкреаса 4 етап се откриват в бъбреците, белите дробове, костите и черния дроб. Един пациент може да има няколко рака в цялото тяло.

Развитието на заболяването се случва в продължение на няколко години, а в някои случаи процесът протича бързо от 6 до 12 месеца. Най-изложени на риск са хората с диабет, които ядат мазни храни, работят в опасни химически заводи, претърпяват операция на стомаха и злоупотребяват с тютюнопушенето. Според статистиката мъжете се разболяват по-често от жените. Симптомите на рак на панкреаса на етап 4, които са съставени от секреторни клетки, които произвеждат ензими за смилане на храната, са следните:

 • Настъпва интоксикация на тялото. Пациентът чувства силна слабост, губи апетит, теглото намалява, телесната температура периодично се повишава.
 • Силната болка постоянно присъства, засилва се, когато положението на тялото се промени, дава на гърдите, раменния пояс, ръцете, долната част на гърба.
 • Неизправност на храносмилателната система. Увеличаването на тумора води до свиване на перитонеалните органи; няма достатъчно ензими, които да храносмилат храната. Това води до подуване на корема, колики, гадене и повръщане. Лошо храносмилане на хранителни вещества води до анемия и недостиг на витамини.
 • Далакът е увеличен.
 • Черният дроб е нарушен, появява се жълтеникавост на кожата и лигавиците.
 • Появява се тромбофлебит.
 • Тежка кашлица с кървава храчка.

Пациент с тежка слабост е в леглото през цялото време. Става раздразнителен, агресивен, не спи добре, изпада в депресия.

Лечение на напреднал рак на панкреаса и прогноза

Курсът на терапията е насочен към поддържане на състоянието на пациента, а целта му е:

 • облекчаване на здравословното състояние, намаляване на болезнените усещания;
 • подобряване на храносмилането;
 • предотвратяват образуването на нови метастази.

За лечение се използват следните методи:

 • Хирургически - използва се само за възстановяване на проходимостта на жлъчните пътища и червата, премахване на риска от кървене.
 • Химиотерапевтични - употребата на лекарства от цитостатичната група леко удължава живота на пациента.
 • Радиация - когато са изложени на силно активно рентгеново лъчение, раковите клетки умират, което леко стабилизира растежа им.
 • радиотерапия.
 • Лечение на симптоми на заболяването за облекчаване на болката с помощта на обезболяващи.

В стадий 4 рак с метастази, колко дълго могат да живеят пациентите? Зависи от:

 • успехът на лечението - реакцията на организма към лекарства за химиотерапия;
 • тежестта на интоксикация на тялото;
 • броят на метастазите;
 • правилна грижа;
 • настроението на пациента.

Според медицинската статистика при интензивно лечение степента на преживяемост за повече от година е само 5%. Средно хората с това заболяване живеят от няколко месеца до шест месеца..

Етап 4 симптоми на рак на стомаха

На този етап от заболяването злокачествен тумор засяга не само стомаха, но и прониква в перитонеума, големите съдове, яйчниците, черния дроб, белите дробове, панкреаса. Заболяването се характеризира със следните симптоми:

 • болка в корема;
 • загуба на апетит, бързо начало на насищане;
 • лошо храносмилане: гадене, кърваво повръщане, киселини, тъмни хлабави изпражнения;
 • чревна непроходимост, запек;
 • уголемяване и болезненост на лимфните възли;
 • изчерпване на тялото.

Когато се появят метастази в черния дроб и предната коремна стена, обемът на корема се увеличава, появява се обструктивна жълтеница. Понякога в резултат на жизнената активност на туморните клетки възниква тежка интоксикация на организма..

Лечение и прогноза за рак на стомаха в късен стадий

За лечение на рак на стомаха 4 етап се извършват следните дейности:

 • Хирургическата интервенция в този стадий на заболяването е подкрепяща: чревната непроходимост се елиминира, може да се монтира метална тръба за преместване на храна, да се образува гастростомична тръба за хранене.
 • Химиотерапията може да помогне за намаляване на болката и подобряване на качеството на живот. Често се провежда заедно с радиация.
 • Лекарствата се използват за облекчаване на симптомите на заболяването.
 • Имунотерапията не се използва във всички клиники поради високата цена.

Колко дълго може да живее човек с последен стадий на рак на стомаха, зависи от индивидуалните характеристики на организма на всеки пациент. Следният модел се отбелязва: младите хора, при които се разделя деленето на ракови клетки, живеят по-малко от пациентите в напреднала и старческа възраст. Средно петгодишната преживяемост е 15-20%.

заключение

Ракът на последния етап е необратим процес. По това време се наблюдава неконтролирана пролиферация на туморни клетки в цялото тяло, здрави съседни тъкани и органи са увредени, както и тези, разположени далеч от локализацията на първоначалния фокус. Пациентът може да не изпита никакви симптоми на заболяването, докато злокачественият тумор достигне четвъртия етап.

Това се счита за една от основните причини за късната диагноза рак. Пациентите с рак на етап 4 (снимка по-горе), при благоприятни условия, могат да живеят до пет години, някои живеят по-дълго. По-точна прогноза дава лекуващият лекар. Той винаги ще намери начин да подкрепи пациента, за да го освободи от болезнени симптоми и да удължи живота му..